زنگ ورزش ، یک زنگ بسیار دوست داشتنی برای همه‌ی بچّه‌های دنیاست.