بچّه‌های در طول سال (بعد از ماه سوم) یک کارگاه نجّاری در کلاس راه انداختند.
اونها استعدادهای خودشون رو در این کارگاه ، خیلی خوب نشان دادن.
آفرین به پسرهای با استعداد من.


احمد آقا خیلی خوب سنباده می‌زد و بیشتر وقت‌ها ، بچّه‌ها ، کارهاشون رو به ایشون می‌دادن.  
در ساخت وسایل ، همفکری‌های خوبی با هم داشتن. ببینید: