بچّه‌ها آمدند،
امّا خیلی بزرگ شده بودند!!
سال‌ها گذشته‌ است !!
آمدند به دنبال خاطرات زیبا و شیرین دوران کودکی خود ...
ما برای لحظاتی کنار هم بودن را دوباره مرور کردیم.
چه لحظات نابی!الهی عاقبت تون به خیر باشه، عزیزان من ...