ما در طول سال چند نمایش بامزه و دیدنی از بچّه‌ها داشتیم.
پر معنا و زیبا ...
همه‌ی بچّه‌ها ، هر یک قسمتی از اجرای نمایش را به عهده داشتند.
حتی آقای فکری مسئول نور پردازی نمایش بود.

آفرین به همه‌تون ، کارهاتون خیلی عالی بود.