فعّالیت‌های علمی کلاس ما زیاد است و معین یکی از متخصّصین اجرای پروژه‌های علمی کلاس است.
البتّه پشتیبانی‌های مامان و خواهر دوست داشتنی خودشو فراموش نمی‌کنه!
این بار اطّلاعات خوبی درباره‌ی تولید نان ( از گندم مزرعه تا آرد خبازی ) برای ما ارائه کرد.
معین درباره‌ی کارهایی که برای تهیّه‌ی یک آرد مرغوب انجام میشه اطلاعات زیادی به همه‌مون داد.
حرفهایش شنیدنی بود.