بچّه‌ها من سامان شاهید هستم.
از مزرعه، براتون هندونه آوردم و می‌خوام درباره‌ی خواص اون با شما صحبت کنم.
براتون آب هندونه هم آوردم ؛ مطمئنم خوشتون میاد!