امیر عبّاس برای تحلیل یک مسئله‌ی ریاضی پای تخته اومد، قرار شد اگر توضیحات و حل مسئله درست باشه یک هدیه از من بگیره !!!
تا اون لحظه کسی فکر نمی‌کرد هدیه‌ی امیر عباس پوشیدن کت آقای واعظی باشه !!!
امیر عباس از این که مسئله رو درست حل کرده بود و افتخار پوشیدن کت آقا معلّم نصیبش شده بود، خیلی خوشحال بود.