با نیروی زیادی هندونه رو بلند کرده بود.
می‌خواست درباره‌ی هندونه با بچّه‌ها صحبت کنه !
برنامه‌ی شایان، خلاصه و مفید بود.
خسته نباشی دلاور !!!