امسال سال پر برکتی برایم بود.
 7 دوست خوب در کلاس من بودند.
ما در کنار هم لحظات خیلی خوبی داشتیم
و چیزهای زیادی از هم یاد گرفتیم و در همه‌ی کارها به همدیگه کمک کردیم.


یک روز برفی در بهمن ماه
نفر اول از سمت چپ ، از دوستان سال قبل من ( سیّد محمد حسین ) است.
ایشون دلشون برای برف بازی با بچّه‌ها تنگ شده بود.