حسین سالاری از کلاس پنجم 1
حسین سوزنبان قطار مطالعه‌ی کلاس است.با توقف قطار در ایستگاه مهر، باید هر چه زودتر سوزنبان مسیر قطار رو تغییر دهد تا قطار مطالعه وارد مسیر آبان شود.
حسین همراه محمّد امین، فیش‌های کتاب‌های مطالعه شده‌ی درون واگن‌های بچّه‌ها رو بررسی کردند.
اکنون قطار وارد مسیر آبان شده‌است.