« این جا بیشتر از همه جا، صلح و دوستی است. »
این جمله‌ای است که پرهام به دوست خود می‌گفت.
پرهام زمانی، در کنار بقیه‌ی بچّه‌هایی که زودتر به مدرسه می‌آیند، به امور روزانه‌ی خود در کلاس می‌پردازد.
آن روز، وقتی مشغول کارهایم بودم صدای پرهام را می‌شنیدم که با بچّه‌ها صحبت می‌کرد.
پرهام به بچّه‌ها می‌گفت:
« این کلاس آن قدر شگفت‌انگیز است که وقتی امام زمان علیه‌السّلام بیایند، به کلاس ما هم می‌آیند.
چون این جا بیشتر از همه جا، صلح و دوستی است!! »
هنوز تحت تاثیر گفت و گوی او ، با بچّه‌ها هستم ...