سلام پسرا ...
تمرین فایل زیر مربوط به درس میانگین ریاضی است.
آن را دریافت کنید و پاسخ دهید.
حل تمرینات و بررسی نکات مهم ، در کلاس (آنلاین) انجام خواهد شد.
بچّه‌هایی که مطالب مربوط به واحد هکتار را فراموش کردند، فایل فلش زیر را ببینند. 
           اجرای این فایل با نرم افزار فلش پلیر است.