سلام پسرا
خوشحالم که در کلاس آنلاین شرکت دارید و پیگیر فعالیت‌های درسی خود هستید.
کلاس شنبه 13 فروردین :
1 ـ کاربرگ ریاضی زیر را در دفتر ریاضی پاسخ دهید و آماده کنید. (سؤالات چند گزینه ای، حتماً با راه حل باشد.)
پاسخ‌ها روز شنبه در کلاس آنلاین بررسی می‌شود.
کلیک کنید و فایل را دریافت نمایید.2 ـ اجتماعی: ادامه‌ی کار برگ‌ها