سلام پسرا
آفرین به پسرایی که در کلاس آنلاین شرکت دارند و پیگیر فعالیت‌های درسی خود هستند.
کلاس شنبه 13 اردیبهشت :
1 ـ کاربرگ ریاضی زیر را در دفتر ریاضی پاسخ دهید و آماده کنید. (سؤالات چند گزینه ای، حتماً با راه حل باشد.)
پاسخ‌ها روز شنبه در کلاس آنلاین بررسی می‌شود.
کلیک کنید و فایل را دریافت نمایید.2 ـ اجتماعی: ادامه‌ی کار برگ‌ها