سلام بچّه‌ها
فعّالیت‌های جلسه‌ی آنلاین بعدی :
1 ـ ادامه‌ی برگه‌ی علوم یکشنبه
2 ـ کار برگ درس هدیه‌ها(کلیک کنید و فایل سؤالات را دریافت نمایید.)