سلام بچّه‌ها
از این که تا این‌جا همراه من بودید ، خیلی خوبه


امروز درس 22 اجتماعی (درس آخر) را با هم یاد می‌گیریم.
در درس قبل از حمله مغول به ایران در زمان خوارزمشاهیان و آثار ویرانگر این حمله، اطّلاعاتی به دست آوردیم.
چنگیز، هلاکو و تیمور با حمله به ایران خرابی‌های بسیاری به بار آوردند امّا جانشینان آنها راه پدران خود را ادامه ندادند.
آنها با تاثیری که از عقاید و آداب و رسوم ایرانیان گرفتند، به تدریج به دین اسلام روی آوردند و به جبران ویرانی‌ها پرداختند.


از سال 616 هجری قمری حمله مغول به ایران تا سال 911 هـ.ق ؛ مغول‌ها و جانشینان آنها بر ایران حکومت می‌کردند.
( اکنون سال 1441  هـ.ق  است.)
حالا متن درس را بخوانید و پس از آن به نکات مهمّ این درس که به صورت سؤال در زیر مطرح شده توجّه کنید:
1 ـ چه عواملی باعث شد که جانشینان چنگیز و تیمور، راه پدران خود را ادامه ندهند؟
آشنایی با عقاید و آداب و رسوم مردم ایران ـ روی آوردن آنها به دین اسلام
2 ـ شاهرخ که بود و چه کرد؟
پسر تیمور بود. او مردی نیکوکار بود و سعی کرد هر جا را که پدرش ویران کرده‌بود ، آباد کند.
3 ـ نمونه‌ای از آثار به جا مانده از زمان شاهرخ را نام ببرید.
مسجد گوهرشاد در حرم امام رضا علیه‌السّلام از بناهایی است که به همّت گوهرشاد، همسر شاهرخ، ساخته شد.
4 ـ خواجه نصیرالدّین توسی که بود؟
ریاضی‌دان و ستاره‌شناس دوران هلاکو بود. هلاکو او را مشاور خود کرد. او سعی در تغییر عادت‌های زشت مغول‌ها داشت.
به همّت خواجه نصیرالدّین رصدخانه‌ی مراغه تاسیس شد.
5 ـ شاعران معروف و برجسته‌ای که در دوره‌های مغول و تیموری زندگی می کردند را نام ببرید؟
عطّار نیشابوری ـ مولوی ـ سعدی ـ حافظ


فعّالیت : کاربرگ 17 پایان کتاب اجتماعی را کار کنید.