سلام بچّه‌ها
برای کلاس غیر حضوری فردا چهارشنبه 24 اردیبهشت دو تا تمرین زیر را آماده کنید.