سلام فلفلی‌های کلاس

فلفلی ؟!!
بله ، فلفلی! چراااااااا ؟
چون پسرای کلاسِ من تند و تیز هستن و کارهاشون رو به موقع انجام میدن!
حالا فهمیدین؟


دیروز درس حجم را با هم کار کردیم و تمرینات صفحه‌ی 113 و 114 را انجام دادید.
به نظر می‌رسد کسی اشکالی نداشته و یا اگر اشکالی بوده رفع شده‌است چون کسی سؤالی از من نداشت.
برای اطمینان بیشتر، امروز می‌خواهم درس را مرور کنم.
فعّالیت‌های امروز :
1 ـ مداد را آماده کنید، کتاب ریاضی را بیاورید و صفحه ی 113 را باز کنید.
حالا فیلم زیر را دانلود کنید و همراه کتاب پیش بروید.

از آقای کریمان معلم محترم کلاس پنجم منطقه 3 کرج هم متشکرم که به کلاس ما اومدن.
2 ـ صفحه‌ی 115 کتاب ریاضی را حل کنید.
3 ـ سؤال 2 صفحه ی 115 یک کار عملی است. آن را انجام دهید و از مکعب مستطیل خود عکس بگیرید و برایم بفرستید.
این کار 2 امتیاز برای ریاضی نوبت دوم خواهد داشت.
4 ـ یک املای خوشه‌ای برای درس " شجاعت " در فایل زیر گذاشتم. مانند آن را در دفتر املای خود بکشید.
در اوّلین مستطیل،‌ یک کلمه با ارزش املایی، از درس شجاعت پیدا کنید و با حرف آخر آن، دو کلمه‌ی جدید از همین درس پیدا کنید و در خانه‌های بعدی بنویسید. این کار را با کلمه‌های بعدی به همین روش ادامه دهید.
اگر کلمه‌ای پیدا نشد، دوباره با یک کلمه‌ی جدید شروع کنید.
روی فایل کلیک کنید.