پسرای با هوش و پرتلاش
جمع بندی فعّالیت‌های درسی سال تحصیلی و تدریس و مرور دروس در سایت کلاس و پیگیری آنها در کلاس‌های روزانه‌ی غیر حضوری اسکای روم ، روز چهارشنبه 31 اردیبهشت به پایان خواهد رسید و خاطرات کلاس پنجم 1 با تعطیلات کرونایی برای همیشه در یادها باقی خواهد ماند.
کارنامه‌ی نوبت دوم با توجّه به فعّالیت‌های شما در کلاس‌های حضوری، ثبت می‌شود.
ادامه‌ی جلسات غیر حضوری از طریق اسکای روم در خرداد :
از هفته‌ی آینده 6 خرداد ماه برای آن تعداد از بچّه‌هایی که در این مدّت نتوانستند از کلاس‌های غیرحضوری و آنلاین و همچنین برنامه‌های سایت کلاس به خوبی بهرمند شوند و اشکالاتی دارند، جلسات رفع اشکال به صورت غیر حضوری و آنلاین برگزار خواهد شد.
این جلسات برای رفع اشکال دروسی است که در این مدّت (اسفند ـ فروردین و اردیبهشت) ارائه شده‌است.
اگر در این دروس اشکالی ندارید نیازی نیست در این کلاس شرکت کنید و فرصت را به بقیه‌ی دوستان خود بدهید.