آخرین فعّالیت‌های درسی " پیشرفت " مربوط به علوم ، ریاضی و هدیه‌ها را از فایل‌های زیر دریافت و آماده کنید.
پیگیری این فعّالیت‌ها در کلاس آنلاین اسکای روم فردا  30  و پس فردا  31 اردیبهشت، انجام می‌شود.