سلام بچّه ها !!
فایل صوتی مربوط به درس فارسی، شعر چشمه و سنگ، در زیر آمده‌است.
آن را گوش کنید و از روی کتاب خط ببرید.

جدا شد یکی چشمه از کوهسار  ـــ  به ره گشت، ناگه به سنگی دچار
چشمه‌ای از کوهستان جدا شد، در راه ناگهان به سنگی برخورد.
به نرمی چنین گفت با سنگ سخت:  ـــ  «کرم کرده، راهی ده ای نیکبخت!»
با آرامی و نرمی به سنگ محکم و سخت گفت: «ای نیکبخت، لطف کن و راهی برای عبور من بده»
گران سنگ تیره‌ دل سخت سر ـــ زدش سیلی و گفت: «دور  ای  پسر»
سنگ بزرگِ بد دل، محکم یک سیلی به چشمه زد و گفت: از من دور باش ای پسر،
«نجنبیدم  از  سیلِ  زور آزمای  ـــ  که‌ای  تو، که  پیشِ  تو  جُنبم،  ز جای؟»
من با آمدن سیل پُر زور و خروشان از جایم تکان نخوردم حالا تو چه کسی هستی که در مقابل تو از جایم تکان بخورم؟
نشد  چشمه  از  پاسخ  سنگ،  سرد   ـــ  به  کندن  در استاد  و  ابرام  کرد
چشمه از پاسخ سنگ، دلسرد و ناامید نشد و به کندن مشغول شد و پافشاری کرد.
بسی  کند  و  کاوید  و  کوشش  نمود  ـــ  کز  آن  سنگ  خارا ،  رهی  برگشود
بسیار زمین را کند و آن‌قدر تلاش کرد که از میان آن سنگِ سخت، راهی باز کرد.
برو  کارگر  باش  و  امّیدوار  ـــ  که  از  یأس،  جز  مرگ،  ناید  به  بار
برو برای هدفت کار کن و همیشه امیدوار باش که از ناامیدی چیزی به جز نابودی و مرگ به دست نمی‌آید.
گرت  پایداری  است  در  کارها  ـــ  شود  سهل،  پیش  تو  دشوارها
اگر در کارهایت پایداری و پافشاری باشد، تمام کارهای دشوار در مقابل تو آسان می‌شود.


1 ـ شعر (چشمه و سنگ) صفحه 129 فارسی 1 را در دفتر مشق بنویسید.
2 ـ برای کلمات مقابل جمله بسازید و آن ها را در دفتر مشق بنویسید. کوهسار ـ نیک بخت ـ یاٌس ـ ابرام ـ سنگ خارا
3 ـ کلمات مخفف ( کوتاه شده ) داخل شعر را پیدا کنید و کامل آن را در دفتر مشق بنویسید. مانند : رَه = راه
4 ـ این شعر را حفظ کنید.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
درس جدید ریاضی (محیط دایره)
فایل تصویری زیر مربوط به درس جدید ریاضی (محیط دایره) صفحه 110 کتاب درسی است.
می‌توانید روی فایل‌ها کلیک راست کنید و ...Save Link As را انتخاب کنید.
 آن را چند بار ببینید.اگر اشکالی دارید، در قسمت ارتباط سایت برایم بنویسید.