سلام بچّه‌ها :
کلاس آنلاین یکشنبه 14 اردیبهشت :
لطفاً برای کلاس آنلاین فردا‌ ، تمرینات‌ زیر را کار کنید و آماده باشید.
1ـ علوم‌ (روی تصویر زیر کلیک کنید و فایل را دریافت نمایید.)2 ـ ریاضی (روی تصویر زیر کلیک کنید و فایل را دریافت نمایید.)