سلام پسرای گُل
شرایط ورود به اسکای روم و کلاس برخط (آنلاین) برای ما فراهم شد.
شما تاکنون فرصت‌های آموزشی را از طریق سایت کلاس با من دنبال می‌کردید .
خوشحالم در ادامه‌ی کار، همراه سایت کلاس، خواهیم توانست به صورت غیر حضوری، از طریق اسکای روم، یک کلاس برخط (آنلاین) را با هم تجربه کنیم.
من هر روز به مدرسه خواهم رفت و از آنجا با شما در ارتباط خواهم بود.
حدّاقلِ لوازم مورد نیاز، اسپیکر و میکروفن خواهد بود.
روز قبل برنامه‌های کلاس برخط (آنلاین) اردیبهشت را از طریق سایت کلاس دنبال کنید و در اسکای روم سرِ ساعت اعلام شده ،منتظر من باشید.
اگر کلاس‌های برخط (آنلاین) برای ماه خرداد از طرف مدرسه اعلام شود، برنامه و ساعات آن به اطلاع شما و والدین خواهد رسید.