سلام پسرای عزیز
چه خوب تو این 25 روز کنار من بودید.
چه خوب از عهده‌ی کارهاتون بر اومدید.
من به شما افتخار می‌کنم بچّه‌ها!

نمی‌خواستم شما رو ناراحت کنم.
نمی‌خواستم این اتّفاق بیفته!
نمی‌خواستم همه چی خراب بشه!
حتّی دعا کرده‌ بودم که شما رو در کلاس ببینم!
نشد عزیزانم.
نشد پسرای خوب.
برای این که سوء تفاهمی هم پیش نیاد.
با هیچ مدرسه‌ای در منطقه قرارداد ندارم.
و پس از چندین سال از منطقه رفتم!

سفارشات لازم رو به مسئولین کردم تا شرایط بهتری براتون تدارک ببینند.
نگران نباشید پسرهای شجاع من.
شما قوی هستید.
مطمئنم از پس این قضیه بر می‌آیید.
و کارهاتون رو در برنامه‌های مجازی امسال با معلّم جدید، به خوبی پیگیر خواهید شد.
معلّم جدیدتون حتماً خیلی خوبه.

سعی کنید، بهترین باشید.
هم در علم ؛ هم در اخلاق
به همه ثابت کنید که از پس مشکلات بر می‌آیید.
حتّی وقتی من نیستم!
شما که هستید!
خانواده که هست!
منو ببخشید ، منو ببخشید.
از همه‌تون متشکرم، خیـــــــلی