4 سال از آخرین پیام من به شما گذشته و هر سال در این ایام با شنیدن نام معلم، اولین کسی که در ذهن ترسیم می‌شود شمایید.  
که به درستی کلمه، وظیفه معلمی را به دوش کشیده و می کشید!
شاید داستان سرایی‌های زیبای شما از اتفاقات روزمره کلاس و ما و نشر آن در فضای مجازی باعث شد که شاگرد مکتب شما (فتح دهلی)
از استاد خود الگو بگیرد و پای در این عرصه بگذارد.
روزت مبارک معلم دوست داشتنی!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
پاسخ :
سلام به عزیز دل سید رسول گل
خیلی خوشحالم کردی پسر
مرد بزرگ ، شما هم در کارهایت موفق هستی همان‌گونه که در کلاس من موفق بودی.
برای شما لحظاتی سرشار از شادی و تندرستی آرزو دارم پسر گلم.