سلام بر استاد گرامی و خلاق من!
معلّم پنجم ابتدایی من، کسی که بسیار چیزها از او آموختم و نام و یادش یقیناً تا ابد در ذهن من حک شده‌است.
کسی که با وجود گذشت ۱۰ سال هنوز آوای سید رسول او در ذهن من طنین انداز است...
کسی که به من آموخت اگر اشتباهی را مرتکب شده‌ام دلیلی بر پنهان کاری آن نیست... شجاعت را به من آموخت!
بسیار بسیار دلتنگ هستیم حضرت استاد...
امید است بعد از گذر از این شرایط فعلی، بتوان روی ماه شما را زیارت کرد...!
12 اردیبهشت 1399 ؛ شاگرد همیشگی شما سید رسول هاشم آبادی دانش آموز سال 88/89