معلّم عزیزم، من با شما روزها و ساعت‌های زیادی را گذراندم .
ما با هم خندیدیم ، با هم ناراحت شدیم ، غصّه خوردیم و شادی کردیم .
من از بقیه ی بچّه‌ها بیشتر با شما خاطره دارم ، چون دو سال در کلاس شما بودم .
کاش دوباره تکرار می شد! کاش ...
کلاس  شما فقط کلاس درس نبود ، کلاس ایمان به خدا ، صبر و وفاداری ، همدلی و هم فکری و کلاس اخلاق و کلاس پیشرفت‌های علمی و کلاس آرزوها!
عشق تو در قلبم و عطر مهربانیت همیشه در وجودم جاری است!
دانش آموز کوچک شما ، کیان ذوالفقاری کلاس پنجم (خرداد 1396 )