سلام آقای واعظی
نمی دونین چقدر دلم برای کلاس و مامور بهداشت و مسئولیتم و مخصوصا شما تنگ شده و چقدر ناراحتم،
چون بهترین سال تحصیلیم رو از دست دادم و همچنین معلم خوبی مثل شما رو از دست دادم.
قلباً دوسِتون دارم و خداحافظ کلاس زندگی ...
شایان موسوی پور ـ 24 تیر 1399