سلام استاد واعظی عزیز
سلام عزیز من
سلام دوست خوب من
سلام بهترین معلّم من
استاد واعظی عزیز، شما نمیدونی چقدر دلم براتون تنگ شده.
نه ماه مهمون کلاستون بودم و قدرش رو ندونستم.
و چقدر نحوه تدریستون دلنشین بود که مثل اون رو هرگز ندیدم.
نمیدونین چقدر دلم برای شما و کلاس دوست داشتنیتون تنگ شده.
من معنای کلاس دوست داشتنی رو وقتی فهمیدم که از این نعمت جدا شدم.
وقتی از کلاستون جدا شدم و دیدم چقدر بیشتر از هم سن و سالانم می‌فهمم، فهمیدم چه نعمتی رو از دست دادم.
حسرت می‌خورم که ای کاش بیشتر قدردان شما و زحماتتون می‌بودم و ای کاش این‌قدر اذیتتون نمی‌کردم.
خیلی دوستتون دارم.
استاد عزیزم اگه امکانش باشه ببینمتون خیلی بیشتر خوشحال میشم.☺
معین مهذّب رحیم زاده ـ شاگرد شما در سال 1388