تاریخ: 99/5/17
      سلام  
امروز جمعه است و کنار خانواده خیلی خوبه !!


برای امروز روی مَثَل های فارسی که قبلاً گفتم کار کنید.
قرار ما برای یادگیری معنی و مفهوم این مثل‌ها، تا پایان مرداد بوده است.