تاریخ: 99/5/11
سلام بچّه‌های پر تلاش
چقدر عالی، از این که دیروز وقت گذاشتید و پاسخ سؤالات خود را بررسی کردید. آفرین !


21 ـ در آزمایش زیر، یک لیوان آب و یک لیوان روغن می‌بینید.
به نظر شما چرا وقتی میله‌ی شیشه‌ای را در لیوان آب قرار می‌دهیم دیده می‌شود ولی در لیوان روغن دیده نمی‌شود؟!

 22 ـ ارتفاع مثلثی 4 سانتی متر است، قاعده‌ی مثلث  3 برابر ارتفاع آن می‌باشد. مساحت این مثلث را به دست آورید.