تاریخ: 99/5/18


سلام دوستان خوب
امروز عید بزرگ غدیر است و مبارک است برای همه‌ی ما !!! به شما تبریک می گویم !!!
درباره‌ی این روز خوب در کتاب"هدیه‌های آسمان" پنجم، درس نهم، توضیحاتی داده شده‌است.


برای امروز دو تا شعر کتاب فارسی را که قرار بود حفظ شوید مرور کنید.