سلام بچّه‌ها
      امروز 25 مردادپاسخ آزمایش‌های علوم را با پاسخ خود بررسی کنید.


سؤال 21 دیده نشدن میله‌ی شیشه‌ای
این اتفاق مربوط به عبور نور و شکست آن در این دو محیط ( آب و روغن ) است.
شکست نور در مایع روغن و میله‌ی شیشه‌ای تقریباً یکسان است و میله‌ی شیشه‌ای در آن به خوبی دیده نمی‌شود.

سؤال 29 تغییر شکل بادکنک
بطری ظاهراً خالی، پر از هوا است. وقتی بطری را در آب گرم قرار می‌دهیم، هوای درون آن گرم شده و حجم هوای درون بطری بیشتر می شود یعنی هوا مُنبسط می شود. چون راه خروج هوا به بادکنک ختم می‌شود، هوا وارد بادکنک شده و تغییر شکل می‌دهد.
بر عکس وقتی بطری در آب معمولی قرار می‌گیرد دمای هوای درون بطری پایین آمده و حجم آن کم می‌شود و هوای درون بطری منقبض می‌شود و جای کمتری می‌گیرد.

سؤال 37 ترکیدن بادکنک
وقتی بادکنکِ پر از هوا در تماس با شعله‌ی شمع قرار می‌گیرد، بدنه‌ی آن بر اثر حرارت ذوب شده و بر اثر فشار هوای درونش، می‌ترکد. امّا وقتی درون بادکنکِ باد شده مقداری آب می‌ریزیم، هنگام تماس با شعله‌ی شمع حرارت شعله از بدنه‌ی بادکنک به آب منتقل شده و مانع ترکیدن بادکنک می شود.