تاریخ:  99/5/19

  سلام پسرا ؛ آماده‌اید در ادامه‌ی کارهاتون دو تا تمرین کوچولو و خوشمزه رو بنویسید و پاسخ بدید؟
بفرمایید!!

35 ـ جدول زیر را با اعداد مناسب پر کنید:

36 ـ چند تا مثلث در شکل زیر می بینید: