تاریخ: 99/5/10
Prevention جلوگیری
سلام پسرا
10 روز گذشت و من در این ده روز با شما دوستان جدیدیم ارتباط خوبی داشتم. خدا رو شکر می‌کنم و براتون دعا ...
قرار گذاشتیم پاسخ 20 سؤالی که تا حالا کار کردیم رو بذارم تا اگه اشکالی داشتید رفع شود.
حالا دفتر ریاضی تون رو باز کنید و یک به یک پاسخ‌های خود را تصحیح کنید.
اشکالات خود را علامت بزنید و دوباره مرور کنید.
آفرین به پسرای باهوش و پیگیر کلاسم.


1 ـ یک ساعت 60 دقیقه است ـ ربع ساعت یعنی 15 دقیقه بنابراین :         75 = 15 + 60
یک ششم ساعت یعنی ساعت را به شش قسمت کنیم .چون ساعت 60 دقیقه است :      10 = 6 : 60


2 ـ قیمت 40 کیلو سیب را می‌خواهد بنابراین باید قیمت یک کیلو سیب را داشته باشیم.
چون قیمت 4 کیلو سیب را داده است پس قیمت یک کیلو می‌شود :      11560 = 4 : 46240  
حالا قیمت 40 کیلو می‌شود :      462400 = 40 × 11560      
راه دوم :
چون وزن سیب‌ها 10 برابر شده‌است پس می‌توان قیمت آنها را هم 10 برابر کرد.      462400 = 10 × 46240


3 ـ پاسخ گزینه 4 است :    500396 ( پانصد هزار و سیصد و نود و شش )
 5 تا یک میلیون یعنی پنج میلیون .


4 ـ چند عدد را درجاهای خالی گذاشتم. بقیه با خودتون: 


5 ـ وقتی شمع روشن می‌شود هوای اطراف خود را گرم می‌کند. چون هوای گرم سبک‌تر است، به سمت بالا می‌رود و عبور هوای گرم و تماس آن با سطوح مختلف نوار، باعث چرخش آن می‌شود.
در این آزمایش تبدیل انرژی گرمایی به حرکتی است.


6 ـ  کوچک‌ترین عدد 5 رقمی ( 10000 ) می‌باشد. بزرگ‌ترین عدد 4 رقمی ( 9999 ) می‌باشد. تفاوت این دو عدد (1) است.


7 ـ چون یک قوری با  4 استکان پُر می‌شود پس هر استکان؛ یک چهارم قوری است.
3 قوری یک کتری است پس دو کتری می‌شود 6 قوری بنابر این با 6 قوری یک سماور پر می‌شود و هر قوری یک ششم سماور است.
4 استکان یک قوری است و 3 قوری یک کتری پس با 12 استکان یک کتری پر می‌شود پس هر استکان یک دوازدهم کتری است.


8 ـ گزینه 4  که حاصل ضرب آن می شود 6
توجه دارید که در گزینه  2 ، 3 و 5  اعداد در صفر ضرب شده‌اند و حاصل صفر است.


9 ـ در سه سال بعد، هر کدام 3 سال به سن آنها اضافه می‌شود و مجموع آن 9 سال است که با 31 سال می‌شود 40 سال


10 ـ پس از آن که لیوانِ پر از هوا روی شمع قرار می‌گیرد هوای داخل لیوان توسط شعله‌ی شمع مصرف می‌شود و فشار هوای درون لیوان نسبت به بیرون لیوان کم می‌شود در نتیجه هوای بیرون لیوان بر مایع فشار می‌آورد و مایع را به درون لیوان می‌برد.


11 ـ ربع سن مادر یعنی یک چهارم سن مادر ؛ بنابر این سن مادر   32 = 8 × 4   و مجموع سن آنها   40 = 8 + 32


12 ـ یک متر و 25 سانتی متر یعنی 125 سانتی‌متر
125 سانتی متر را به 5 قسمت مساوی می‌کنیم.        25 = 5 : 125


13 ـ عدد 100 خارج قسمت و یک هم باقی‌مانده‌ی این تقسیم است.     1000 = 10 × 100


14 ـ باید محاسبه کنیم این کارگر در هفته چند ساعت کار می‌کند.
6 روز و روزی 8 ساعت ؛ پس 48 ساعت در هفته کار می‌کند.  
هر ساعت هم  5000  تومان می‌گیرد بنابراین می‌شود.       240000 = 5000 × 48


15 ـ گزینه 1 صحیح است.


16 ـ علّت علمی این آزمایش مانند آزمایش سؤال 10 است. کم شدن فشار هوای درون بطری نسبت به بیرون بطری 


17 ـ گزینه 4 درست است. ترتیب سنی از بالا به پایین : علی ـ امیر ـ محمّد


18 ـ چهار برابر سن نادر می‌شود   84 = 21 × 4    حالا  7  سال کم می‌کنیم.    77 = 7 – 84


19 ـ چهار طبقه در عدد   6/900/700/503  وجود دارد.


20 ـ تعریف خط این بود که از هر دو طرف ادامه دارد. بنابراین گزینه 4 درست است و 6 خط وجود دارد.


راستی بچّه‌ها می‌دونید تو این مدّت بعضی از دوستامون یه عالمه کتاب خوندن ؟!!
من تلاش می‌کنم در مطالعه از اونا عقب نمونم ! شما چی ؟؟