برای تعطیلات تابستان 99


پیشرفت 20


 سلام بچّه‌هااز بعضی دوستانِ کلاس خبر دارم که کارهاشون رو خیلی خوب پیگیر هستن.
انجام به موقع تمرینات ریاضی ، حفظ شعرها ، یادگیری معنی مَثَل‌ها و یه عالمه کتاب‌هایی که خوندن !!!
آفرین به همه‌ی اونا :)
از همه خبر ندارم ! ولی امیدوارم که برای همه ، کار و تلاش وجود داشته باشه.


37 ـ آزمایش زیر را ببینید:
چرا وقتی درون بادکنک، همراه هوا، آب هم وجود دارد، بادکنک به سرعت نمی ترکد؟

39 ـ ارزش كدام 5 در عدد   055 525   بيشتر است؟
1) اولين 5 از سمت راست              2) سومين 5 از سمت راست
3) دومين 5 از سمت راست            4) اولين 5 از سمت چپ

پیشرفت 19


  تاریخ:  99/5/19

  


سلام پسرا ؛ آماده‌اید در ادامه‌ی کارهاتون دو تا تمرین کوچولو و خوشمزه رو بنویسید و پاسخ بدید؟
بفرمایید!!

35 ـ جدول زیر را با اعداد مناسب پر کنید:

36 ـ چند تا مثلث در شکل زیر می بینید:


پیشرفت 18

   تاریخ: 99/5/18


سلام دوستان خوب
امروز عید بزرگ غدیر است و مبارک است برای همه‌ی ما !!! به شما تبریک می گویم !!!
درباره‌ی این روز خوب در کتاب"هدیه‌های آسمان" پنجم، درس نهم، توضیحاتی داده شده‌است.


برای امروز دو تا شعر کتاب فارسی را که قرار بود حفظ شوید مرور کنید.


پیشرفت 17

   تاریخ: 99/5/17
      سلام  
امروز جمعه است و کنار خانواده خیلی خوبه !!


برای امروز روی مَثَل های فارسی که قبلاً گفتم کار کنید.
قرار ما برای یادگیری معنی و مفهوم این مثل‌ها، تا پایان مرداد بوده است.
 


پیشرفت 16

 تاریخ: 99/5/16
   سلام بچّه‌ها


32 ـ عددهای زیر را به حروف بنویسید:
100000829
488000976

33 ـ عدد " هشت میلیون و سی و چهار هزار و سیصد " را با رقم بنویسد. 

34 ـ با رقم‌های 8 ـ 6 ـ 9 ـ 4 ـ 0 ـ 5 ؛ کوچک‌ترین و بزرگ‌ترین عدد شش رقمی را بنویسید و اختلاف آنها را به دست آورید.
 


پیشرفت 15

 تاریخ: 99/5/15
سلام پسرا
اگه یادتون باشه 15 روز پیش قرار گذاشتیم دو تا از شعرهای کتاب فارسی رو حفظ کنید. یادتون هست؟
چه کردین؟ انجام شد؟


30 ـ اگر ساعت 24 : 7 صبح شنبه باشد؛  ٨ ساعت و 50 دقیقه‌ی قبل چه زمانی و چه روزی بوده‌است؟

31 ـ الگوهای عددی زیر را ادامه دهید:
........   ،   ........   ،   ........   ،   3000300   ،   3000200   ،   3000100
........   ،   ........   ،   ........   ،   9800000   ،   9700000   ،   9600000
........   ،   ........   ،   ........   ،   50000000   ،   40000000
........   ،   ........   ،   ........   ،   1200000   ،   1150000   ،   1100000


پیشرفت 14

 تاریخ: 99/5/14

    سلام به شما 


27 ـ علی 9 دفترچه و 5 مداد را به قیمت  15000 تومان خرید.
اگر قیمت هر مداد 300 تومان باشد، قیمت هر دفترچه چند تومان است؟

28 ـ درکدام یک از چهار ضلعی‌ها؛ همیشه ضلع‌های متوالی؛ بر هم عمودند؟ ( متوالی یعنی پشت سر هم )

29 ـ آزمایش زیر را مشاهده کنید:

وقتی بطری در آب گرم و سرد قرار می‌گیرد؛ بادکنک تغییر شکل می‌دهد.
به نظر شما علّت تغییر شکل بادکنک چیست؟ تحقیق کنید.


پیشرفت 13

 تاریخ: 99/5/13
سلام بچّه‌ها
کارها خوب پیش می‌رود؟
موفّق باشید :) 


25 ـ مجموع پول سه نفر 43720  تومان است. اوّلی 18250 تومان و دوّمی 105 تومان بیشتر از اوّلی پول دارد. حساب کنید سوّمی
چند تومان پول دارد؟

26 ـ دو ساعت و پانزده دقیقه و سی ثانیه، مجموعاً چند ثانیه می‌شود؟


پیشرفت 12

 تاریخ: 99/5/12
سلام آقایون دوست :


23 ـ دانش‌آموزان کلاس اوّل دبستانی 35 نفرند. کلاس دوّم 3 دانش‌آموز بیشتر از کلاس اوّل و کلاس سوّم 4 نفر دانش‌آموز کمتر از کلاس دوم دارد. این سه کلاس روی هم چند دانش‌آموز دارند؟

24 ـ یک میز دارای چهار پایه به اندازه‌ی‌های 21  و  20 و  20/5  و 22  سانتی‌متر است.
کم‌ترین میزانی که باید از مجموع پایه‌ها کوتاه شود تا هم اندازه شوند، چند میلی‌متر است؟
1)  25                      2)  35                       3)  20                         4)  30پیشرفت 11

 تاریخ: 99/5/11
سلام بچّه‌های پر تلاش
چقدر عالی، از این که دیروز وقت گذاشتید و پاسخ سؤالات خود را بررسی کردید. آفرین !


21 ـ در آزمایش زیر، یک لیوان آب و یک لیوان روغن می‌بینید.
به نظر شما چرا وقتی میله‌ی شیشه‌ای را در لیوان آب قرار می‌دهیم دیده می‌شود ولی در لیوان روغن دیده نمی‌شود؟!

 22 ـ ارتفاع مثلثی 4 سانتی متر است، قاعده‌ی مثلث  3 برابر ارتفاع آن می‌باشد. مساحت این مثلث را به دست آورید.