ابیلین، دخترکی است که خرگوشی از جنس چینی به اسم ادوارد دارد و به او عشق  می‌ورزد.
روزی خرگوش از عرشه کشتی به دریا می‌افتد و گم می‌شود.
از اینجا به بعد، ماجراهای پرهیجانی برایش به وجود می‌آید و دنیای جدیدی را تجربه می‌کند.
این کتاب برای گروه سنّی 12 سال به بالاست.