کتاب کتک خور سلطنتی داستان کودک یتیمی است که در قصر پادشاه به عنوان کتک‌خورِ فرزند شاه انجام وظیفه می‌کند.
هر وقت شاهزاده‌ی لوس و نُنُر کار نادرستی انجام می‌دهد و یا درسش را بلد نیست، کتک خور تنبیه می‌شود تا شاهزاده عبرت بگیرد!
روزی شاهزاده‌ی نُنُر تصمیم می‌گیرد از قصر فرار کند و کتک‌ خور را هم وادار می‌کند با او همراه شود.

آن‌ها درگیر اتفاقاتی می‌شوند که برای هر دو درس‌هایی دارد ...

فلاش‌من، نویسنده‌ی کتاب، درباره‌ی این داستان گفته است:
« این داستان زاده تخیّل است، امّا شگفت‌انگیزترین بخش آن حقیقت دارد.
در روزگاران گذشته در برخی از دربارهای سلطنتی، پسرهای کتک‌خوری نگهداری می‌شدند تا به جای شاهزاده‌ی بدرفتار، تنبیه شوند و رنج بکشند.

تاریخ پُر است از این بی‌عدالتی‌ها و دیوانگی‌ها. »