کتاب تن‌تن و سند باد؛ یک رمان خواندنی برای نوجوانان است .
دانش‌آموزان کلاس‌ پنجم ابتدایی هم آن را دوست دارند.