اورانگوتان 34 ساله مراقبه دست‌هاش آلوده نباشه!
چون دیده مراقبین باغ وحش، این روزها بیش از حد دستهاشون رو می‌شورن !!!