درست درس خواندن، یک هنر است؛ هنری که اگر بتوانیم آن را خوب بیاموزیم  نتایچ خوبی به دست می‌آوریم.
برای آموختن این هنر باید چندگام را بردارید:
باید ذهنی آرام داشته باشیم: در زمان درس خواندن باید افکاری را که مانع تمرکز ما می شود از خودمان دور کنیم.
ذهنی که از استرس ها و آشفتگی ها به دور باشد آمادگی‌اش برای یادگیری مطالب بیش تر است.

با برنامه، درس بخوانیم: اوّلین قدم برای درس خواندن، داشتن برنامه‌ی منظم است؛ برنامه‌ای که مناسب با توانایی و شرایط روحی و جسمی ما باشد، نه فراتر از آن. برنامه‌ای که فراتر از حدّ و توانایی ما باشد، برنامه‌ای نیست که بتواند ما را به هدف‌مان برساند و تنها موجب سردرگمی و آشفتگی می شود.
حفظ نکنیم، یاد بگیریم: این جمله را بارها از معلّم‌ها شنیده ایم، امّا آیا واقعاً درک درستی از آن داریم؟
مطلب یا درسی را که می‌خواهیم بخوانیم باید اوّل آن را درک کنیم و بدانیم چه چیزی را می‌خواهیم یاد بگیریم، سپس شروع به یادگیری و به خاطر سپردن مطلب کنیم.

اوّلین قدم کتاب درسی است: برای شروع مطالعه، اوّلین کتابی که باید بخوانیم، کتاب درسی است.
اشتباه خیلی از دانش‌آموزان و والدین آن‌ها این است که اوّل به سراغ کتاب‌های کمک آموزشی و تست می‌روند و می‌خواهند مطلب را در قالب حلّ مسئله یاد بگیرند که این کار موجب یاد نگرفتن عمیق مطلب و فراموشی آن می شود.
خلاصه نویسی کنیم: پس از آموختن و یادگیری کامل هردرس، آن را به صورت جملات کوتاه و کلمات کلیدی بنویسیم.
بهتر است از دو یا سه رنگ برای این نوشتن استفاده کنیم. این کار چند فایده دارد. مهم ترین آن پایداری مطالب در ذهن است و باعث افزایش اعتماد به نفس در ما می شود.

خود را بیازماییم: پس از درک و خواندن کامل مطلب بهترین روش برای این که بفهمیم تا چه حد درس را یاد گرفتیم، امتحان گرفتن از خودمان است و مهم‌ترین فایده ی آن پی بردن به نقاط ضعف و قوّت ما است.
شما موفق هستید !!!