یک آزمایش :
مواد لازم: Vinegar (سرکه) ـ baking soda (جوش شیرین) ـ شمع ـ کبریت
هنگام کار با شمع و کبریت از والدین کمک بگیرید و مراقب باشید.