سلام پسرهای خوبدر فایل زیر یک آزمایش براتون گذاشتم. روی تصویر کلیک کنید و آن را ببینید.


شما هم این آزمایش را انجام دهید.
بهتر است نخی که استفاده می کنید، پلاستیکی نباشد.
شما در این آزمایش، مشاهده کردید بعد از ریختن مقداری نمک روی یخ، نخ به آن چسبید.
علّت را جستجو کنید.