کلاس های من در سال تحصیلی 99/400 حضوری بود ، در کنار بچّه ها.
تصاویر آن در پایین صفحه در قسمت " عکس و مکث " منتشر شده است.