تاریخ:  99/5/20

 سلام بچّه‌ها  از بعضی دوستانِ کلاس خبر دارم که کارهاشون رو خیلی خوب پیگیر هستن.
انجام به موقع تمرینات ریاضی ، حفظ شعرها ، یادگیری معنی مَثَل‌ها و یه عالمه کتاب‌هایی که خوندن !!!
آفرین به همه‌ی اونا :)
از همه خبر ندارم ! ولی امیدوارم که برای همه ، کار و تلاش وجود داشته باشه.


37 ـ آزمایش زیر را ببینید:
چرا وقتی درون بادکنک، همراه هوا، آب هم وجود دارد، بادکنک به سرعت نمی ترکد؟

38 ـ ارزش كدام 5 در عدد   055 525   بيشتر است؟
1) اولين 5 از سمت راست              2) سومين 5 از سمت راست
3) دومين 5 از سمت راست            4) اولين 5 از سمت چپ