بچّه‌ها فکر می‌کنید توی دست دوستمون بهراد، چیه؟
وا...ی خدای من ! یک ویروس کرونا !!!!
چطوری جرئت کردی پسر؟
بچّه‌ها ببینید بهراد داره چه کار می‌کنه با این ویروس؟!!
با موادّ ضد عفونی ( الکل ) داره جونِش رو می‌گیره !!
آفرین بهراد ! انشالله هر چه زودتر همشون از بین بِرَن ...