به اطّلاع بچّه‌ها می‌رسانم، در مسابقه‌ی تصویر شناسی دانشمندان،
ایمان عابد ـ هومان دارابیان ـ شهریار شهرستانکی ـ بردیا ادهمی ـ محمّد امین قلبی ـ محمّد علی چنعان ـ آرشام اسفندیاری، ایلیا والی نژاد شرکت کردند.
از میان این دوستان، آرشام اسفندیاری و شهریار شهرستانکی و بنیامین زنگنه پاسخ کامل را ارسال کردند و برنده‌ی مسابقه شدند.
هومان دارابیان تصویر 2 را اینشتین معرّفی کرده بود که این تصویر Hermann Einstein پدرِ آلبرت اینشتین است.
هومان هم برنده اعلام می شود.
یادآوری می‌کنم که پدر آلبرت اینشتین، یک بازرگان بود.
پاسخ صحیح مسابقه:
1 ـ دکتر حسابی     2 ـ پدر اینشتین     3 ـ پاستور       4 ـ گراهام بِل       5 ـ آلبرت اینشتین        6 ـ ادیسون
از آرشام و شهریار که با من همکاری داشتند و راهنمایی کردند. متشکرم.