من در کنار شما و در این کلاس ، یاد گرفتم که باید با برنامه و نظم، زندگی کرد. باید به هم عشق بورزیم و از نعمت‌های خدا به درستی استفاده کنیم.
من و دوستانم در کلاسی بودیم که همه‌ی امکانات در آن فراهم بود و ما از آن‌ها برای آموختن علم، به خوبی بهره بردیم.
ما خیلی پیشرفت کردیم!
کلاسی که برای معلّمش و برای بچّه‌هایش، همه‌ی کارها، مهم بود.
کلاسی شگفت‌انگیز که هیچ چیز کم نداشت و آن چه که بود زحمات بسیار آقای واعظی.
من این کلاس را بسیار دوست دارم. این‌جا بهترین مکان دنیا برای من بود.
علی هژبر کلالی کلاس پنجم