« این جا بیشتر از همه جا ، صلح و دوستی است. »
این جمله‌ای است که پرهام به دوست خود گفت.
پرهام زمانی، از بچّه هایی است که زودتر به کلاس می‌آید.
او در کنار بقیه‌ی بچّه‌هایی که زود می‌آیند به امور روزانه‌ی خود در کلاس می‌پردازد.
دیروز صبح زود، وقتی مشغول کارهایم بودم صدای پرهام را می‌شنیدم که با بچّه‌ها صحبت می‌کرد.
پرهام به بچّه ها می‌گفت:
« این کلاس آن قدر شگفت‌انگیز است که وقتی امام زمان علیه‌السّلام بیایند، به کلاس ما هم می‌آیند.
چون این جا بیشتر از همه جا، صلح و دوستی است!! »
و من هنوز تحت تاثیر گفت و گوی او ، با بچّه‌ها هستم ...